Natur: Svømmesnepperne odinshanen og thorshanen

Især disse to fugle nyder godt af havternernes opmærksomhed og beskyttende næb. Så sammen med Kitsissunnguits mange små og lavvandede vandhuller, er øerne et perfekt sted for svømmesnepperne at opholde sig. Især thorshanen er afhængig af havternen. I 1980'erne var der mange havterner og thorshaner på øen Angissat. Da havternerne holdt op med at bruge Angissat som yngleområde, forsvandt thorshanen også som ynglefugl - til trods for, at der er mangel små vandhuller på Angissat.

Bestanden af thorshaner er gået tilbage fra 1980'erne. Dengang ynglede omkring 25 par på Kitsissunnguit, i dag er der næppe mere end 7-10 par tilbage. Alligevel er øgruppen det område i Vestgrønland, hvor der er flest thorshaner.

Odinshanen er udbredt i Vestgrønland og lever på en række andre lokaliteter i Disko Bugt. På Kitsissunnguit mener biologerne, at der lever omkring 50-60 par.

Omvendt arbejdsfordeling

Hos svømmesnepperne er kønsrollerne byttet om i forhold til, hvad der normalt observeres i naturen. Her er det hunnerne, der har den flotteste og mest farvestrålende fjerdragt. Efter at parringen og æglægningen er overstået, forlader hunnerne yngleområdet og overlader ansvaret med at opfostre ungerne til hannen.

Ternealarm

I 2006 satte biologer fra Grønlands Naturinstitut og Københavns Universitet sig for nærmere at undersøge det tætte forhold mellem havterner og svømmesnepper. De mange timers observationer viste, at svømmesnepperne reagerede kraftigt på ternernes alarmkald - både de alarmer, der skyldes at et rovdyr var i nærheden, men også "falske alarmer" uden rovdyr, som forekommer jævnligt i kolonien. Når en ternealarm lød, gjorde svømmesnepperne sig mindre synlige og søgte straks til bredden af søen for beskyttelse. Undersøgelsen beviste, at svømmesnepperne ikke flygter, fordi de selv opdager et rovdyr. I stedet aflæser de havternens adfærd og reagerer derefter.

Havterner

Den sagnomspundne rosenmåge

 

 

IMG_5923-odinshane -290

Odinshane

 

IMG_5760-thorshane -290

Thorshane