Kultur: Sidste hvilested

Untitled _Panorama 1-660

Den tidligere beboelse på Kitsissunnguit er synlig på andre måder end tørvehytter. Rundt på øerne forekommer der primitive menneskeskabte stensætninger. En stor del af stensætningerne er grave for mennesker. Disse før-kristne grave er fredede, og det er ikke tilladt at flytte på stenene, men flere er styrtet sammen, og her er det muligt at se skelletter og kranier mellem stenene.

På øen Kitsissunnguit findes en egentlig kirkegård for de tidligere beboere på Kitsissunnguit. Denne er etableret efter kristendommens indførelse i Grønland (altså i perioden efter 1734), og i dag er det muligt at tyde 58 grave, hvoraf tre har kors. Det sker jævnligt gennem sommeren at beboere fra de nærliggende bygder besøger kirkegården på Kitsissunnguit, hvor familiemedlemmer er begravet.

IMG_5997-660

Sommerboplads

Ægindsamling

De første mennesker i Grønland - og på Kitsissunnguit