Kultur: Ægindsamling

Kitsissunnguit har altid været kendt som "Ternernes Øer", og beboere fra de nærliggende bygder besøgte tidligere øerne om sommeren for at samle æg. Selv om et havterneæg ikke er en stor mundfuld, har indsamling af æg gennem tiderne været en meget populær aktivitet og har fungeret som et vigtigt socialt samlingspunkt.

Ægindsamlingen på Kitsissunnguit har til tider være ganske intensiv. Der findes kun ganske få nedskrevne kilder der beretter om ægindsamling i Grønland, men Kitsissunnguit nævnes specifikt som et sted, man samlede æg i distriktet i begyndelsen af 1900-tallet. Det antages, at der i 1946 blev samlet mere end 100.000 æg på øerne. I 1996 vurderede Grønlands Naturinstitut, at 150-200 personer besøgte Kitsissunnguit i perioden 6.-25. juni for at samle æg, og at maksimalt 10.000 æg blev samlet det år.

Tidligere var indsamling af havterneæg tilladt med en skæringsdato d. 1. juli, hvorefter fuglene var fredet. Men bekymring for havternebestanden i Grønland resulterede i et totalt forbud mod ægindsamling i 2001.

 

IMG_5512-460

 

Sommerboplads

Sidste hvilested

De første mennesker i Grønland - og på Kitsissunnguit