Kontakt og Info

Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet
Imaneq 1A - 801
Box 1614
3900 Nuuk
Telefon: (+299) 345000
paian@nanoq.gl

Kolofon

Redaktør: Uffe Wilken, scienceline.info

 

Faglig konsulent: Ph.d. Carsten Egevang, ARC-PIC

 

Web-teknik: ihedge.gl

 

Foto: Carsten Egevang, ARC-PIC

 

Projektleder: Tom Christensen, Nationalt center for miljø og energi, Aarhus Universitet

 

Grønlandsk oversættelse: Ulf Fleischer

 

Engelsk oversættelse: David Young

 

Projektejer: Grønlands Selvstyre, Departementet for natur, energi og klima