Besøg øerne

IMG_7616-660

Hvordan?

Der kan arrangeres sejlture til Kitsissunnguit fra enten Ilulissat eller Aasiaat. Kontakt Visit Greenland:

info@greenland.com

Hvad må man - og hvad må man ikke?

Øgruppen Kitsisunnguit er fredet - se Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2008 om fredning af Kitsissunnguit. Øerne kan dog udnyttes erhvervsmæssigt og rekreativt med visse begrænsninger jvf. nedenstående afsnit, kort og signaturer.

 

Flyer _grønnejland -2-da -660

 

Fiskeri efter stenbider er tilladt i delområde 2 og 3 i perioden 1. maj til 10. juni. I forbindelse med stenbiderfiskeri i delområde 2 og 3 skal fiskeredskaberne fjernes senest 10. juni. Indsamling af planter til brændsel er tilladt i forbindelse med fiskeri, jagt og fangst. Alle fiskeredskaber skal fjernes og medtages inden 1. maj. Ingen former for affald - herunder fiskeriaffald, fangstredskaber, udstyr - må efterlades i det fredede område.

 

Dette er et uddrag af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2008 om fredning af Kitsissunnguit. Indholdet er således ikke fyldestgørende.

 

Download flyer i pdf!